DYNAMIC+

Autecs DYNAMIC+ består av manöverenheter anpassade för joysticks tillsammans med CRD-mottagarenheter. Radiostyrningssystemet är lämpligt för likströmstillämpningar (DC), typiska för hydrauliska maskiner som används för t.ex. byggarbetsplatser, logistik och transport, underhåll av infrastrukturer osv. Produktfamiljen har tre olika manöverenheter: DJS, DJR och DJM. Manöverenheterna kan även fås med full Data Feedback, som gör det möjligt för användaren att visualisera information på en 1,54" display för DJS manöverenheterna, alternativt 2,7", eller den större 4,3" grafiska färgdisplayen som är anpassad för att bestyckas på de större manöverenheterna DJR respektive DJM. Systemets höga konfigurerbarhet förbättrar prestandan till även de mest komplexa konfigurationerna med upp till maximalt 12 proportionella och 64 digitala utgångar.

Dynamisk kommunikation vad är det?
DYNAMIC+ radiostyrningssystem omfattar att manöverenheter och mottagarenheter kommunicerar med varandra genom "frekvenshoppning", eftersom de intuitivt utnyttjar de radiofrekvenser som ingår i 863-870 MHz-bandet (eller 915-928 MHz för icke-europeiska marknader). I grund och botten så letar systemet helt automatiskt fram en ledig radiofrekvens att kunna arbeta inom utan att oplanerade stopp uppstår. Tekniken bygger på att verifiera fram en ledig radiofrekvens innan den används. På så sätt upprätthåller systemet en stabil radiolänk trots närvaro av intilliggande yttre störningar samtidigt som man skapar minsta möjliga störningar för annan radioutrustning i området. Den höga tillförlitligheten för anslutningen möjliggör ett snabbt och korrekt respons på proportionella funktioner utan behov av frekvensmappning, även när det är trångt i radiofrekvensområdet.

Mottagna enheter