DYNAMIC+

Autecs DYNAMIC+ består av manöverenheter anpassade för joysticks tillsammans med CRD-mottagarenheter. Radiostyrningssystemet är lämpligt för likströmstillämpningar (DC), typiska för hydrauliska maskiner som används för t.ex. byggarbetsplatser, logistik och transport, underhåll av infrastrukturer osv. Produktfamiljen har tre olika manöverenheter: DJS, DJR och DJM. Manöverenheterna kan även fås med full Data Feedback, som gör det möjligt för användaren att visualisera information på en 1,54" display för DJS manöverenheterna, alternativt 2,7", eller den större 4,3" grafiska färgdisplayen som är anpassad för att bestyckas på de större manöverenheterna DJR respektive DJM. Systemets höga konfigurerbarhet förbättrar prestandan till även de mest komplexa konfigurationerna med upp till maximalt 12 proportionella och 64 digitala utgångar.

Dynamisk kommunikation vad är det?
DYNAMIC+ transmitting units and receiving units communicate with each other in "frequency hopping" mode, as they dynamically utilize the working frequencies included in the 863-870 MHz band (or 915-928 MHz for non-European markets). Basically, they constantly change working frequencies, verifying that a frequency is free before using it. In this way they maintain a stable radio link in the presence of interference while simultaneously creating the least possible interference for other radio equipment in the area. The reliability of the radio link allows an effective response to the proportional controls without the need for frequency mapping, even when radio frequencies are considerably crowded.

Mottagna enheter