DYNAMIC+

Autecs DYNAMIC+ består av manöverenheter anpassade för joysticks tillsammans med CRD-mottagarenheter. Radiostyrningssystemet är lämpligt för likströmstillämpningar (DC), typiska för hydrauliska maskiner som används för t.ex. byggarbetsplatser, logistik och transport, underhåll av infrastrukturer osv. Produktfamiljen har tre olika manöverenheter: DJS, DJR och DJM. Manöverenheterna kan även fås med full Data Feedback, som gör det möjligt för användaren att visualisera information på en 1,54" display för DJS manöverenheterna, alternativt 2,7", eller den större 4,3" grafiska färgdisplayen som är anpassad för att bestyckas på de större manöverenheterna DJR respektive DJM. Systemets höga konfigurerbarhet förbättrar prestandan till även de mest komplexa konfigurationerna med upp till maximalt 12 proportionella och 64 digitala utgångar.

Dynamisk kommunikation vad är det?
DYNAMIC+ serien omfattar manöverenheter och mottagarenheter som kommunicerar med varandra genom "frekvenshoppning", eftersom de dynamiskt använder arbetsfrekvenserna som ingår inom 863-870MHz grekvensband (eller 915-928MHz för icke-europeiska marknader). I grund och botten ändrar enheterna automatiskt ständigt arbetsfrekvenser och kontrollerar att en frekvens är fri innan den används. På detta sätt upprätthåller de en stabil radiolänk i närvaro av störningar samtidigt som de skapar minst möjliga störningar för annan radioutrustning i området. Tillförlitligheten hos radiolänken möjliggör ett effektivt svar på proportionella kontroller utan behov av frekvensmappning, även när radiofrekvenserna är avsevärt trånga.

Mottagna enheter