OM

I över 30 år har Autec levererat både spjutspetsprodukter som tillverkats av bästa möjliga komponenter och innovativa lösningar för säkerhetskritiska tillämpningsområden. Samtidigt har företaget behållit sitt fokus på kundnöjdhet och konkurrenskraftiga priser eftersom vi anser att anställdas säkerhet aldrig får vara en lyx.
Det här gör vi på Autec genom att ständigt förbättra våra processer och arbeta efter våra tre nyckelprinciper: De 3 S:en

  • Säkerhet
  • System
  • Service

Säkerheten är nummer 1

Säkerheten är grunden för allt vi gör, och inte bara en del av vårt namn. Våra produkters säkerhet och deras förmåga att fungera under alla typer av krävande förhållanden som miljöförändringar och systemfel är ett bevis på det. För Autec har det alltid varit viktigt att investera i forskning och utveckling, och i nya tekniker. Därför är också Autec Safety ett betrott företag idag.  

Sedan 1994 innehar Autec flera certifieringar för funktionssäkerhet från TÜV, som är världsledande på verifiering av elektroniska system för maskinell utrustning. Autec är också medlem av flera tekniska kommittéer och deltar i underhållsarbetet av IEC-standarderna för trådlösa styrsystem.

Autec är också värd för det årliga säkerhetsmötet i Bologna, som hölls för nionde gången 2015. Där kan deltagarna lära sig mer om säkerhet av kunniga ingenjörer, säkerhetsexperter och medlemmar i europeiska säkerhetsorganisationer. Autec är mycket stolta över det ökande intresse som evenemanget rönt alltsedan starten.

Rätt människor, rätt produkt

Utnyttja vår erfarenhet av avancerade tillämpningar. Hos Autec får du råd av kunniga områdesspecialiserade ingenjörer som kan hjälpa dig välja det fjärrstyrsystem som passar bäst för just dina behov.

Processen börjar med en noggrann analys av varje maskin, där kundens behov tas med i beräkningarna. Syftet är att hitta en lösning som är optimal både vad gäller säkerhet, funktion och tillförlitlighet. Vi förser marknaden med mervärden genom att vara mycket bra på att hitta lösningar för de mest unika tillämpningar, tack vara vår gedigna erfarenhet och kunskap.

Support

AUTEC Worldwide

Please choose your local contact