OM

Autecs uppgift är att erbjuda idealiska instrument för maskinstyrning för ökad produktivitet och säkerhet, oavsett hur utmanande situationen är. Vi gör detta genom pålitliga, lättanvända produkter som är testade och funktionellt säkra. Autec stödjer många segment, vi är stolta över att leverera lösningar som är skräddarsydda för våra kunders individuella behov och med servicetider som är oöverträffade av våra konkurrenter.

Kundspecificerade system

Efter att nyligen ha firat 30 år i branschen har AUTEC blivit expert på att anpassa trådlösa styrsystem för att passa specifikt till våra kunders olika behov. Autecs motto är 'Undantaget är regeln'. Vi är annorlunda då vårt mål inte bara handlar om att bygga den bästa fjärrkontrollen, det handlar om att bygga den bästa fjärrkontrollen för var och en av våra kunder. Du kan räkna med vårt internationella försäljnings- och servicenätverk och professionell kundservicepersonal att vara tillgänglig både före och efter försäljningen.

Fokus på kärnkompetenser & teknisk utveckling

Våra FoU-team, försäljningsingenjörer och konfigurationsexperter är förstklassiga kring design av lösningar för trådlös kontroll. Vi strävar efter att bli kända som branschledande inom radioteknisk integration. Vi kommer att fortsätta investera i nästa generations teknologi för att utveckla nyare säkra trådlösa gränssnitt medan vi fortsätter att stödja vår framtida tillväxt. AUTEC deltar i tekniska kommittéer (t ex CEI CT44, IEC TC 44 / WG13) och har för avsikt att förutse förändringar och hålla sig före i kurvan vad gäller krav, standarder och överensstämmelse. I mer än 10 år har AUTEC arrangerat årliga säkerhetsmöten där lagstiftningsändringar och viktiga uppdateringar i tekniska standarder delas utöver erfarenheten och kunskapen från säkerhetsexperter i branschen.

Support