Sjöfart

Autecs system kan öka säkerheten och effektiviteten för tillämpningar inom sjöfartsområdet. Till exempel för lyftanordningar för båt- och skeppsbyggen, kranar på fartygsdäck, mobila båtlyftar, hamnkranar, hydrauliska fartygskranar, lejdare och containerlyftar. Fjärrstyrningsteknik används alltmer i stora hamnar. Nya Rotterdam World Gateway satte nyligen ny standard för hamnautomation med sina helt automatiserade hamnkranar och lyftar samt fjärrstyrda kajkranar.