Hållbarhet

AUTEC arbetar för en mer hållbar värld, där fler och fler produkter kan återvinnas och återanvändas med största respekt för den planet vi lever på. Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller giftiga och icke-biologiskt nedbrytbara ämnen som kan leda till miljörisker om de inte lämnas till återvinning i slutet av deras livscykel. Genom att främja effektiv återvinning av elektronisk utrustning kan dessutom metaller och andra värdefulla material återinföras på marknaden, som en del av en miljömässigt hållbar cirkulär ekonomi.

Av denna anledning följer AUTEC helt och hållet målen i det europeiska avfallsdirektivet för elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE-direktivet): alla radiostyrenheter som produceras från och med 15/08/2018 är märkta med en speciell symbol som kan ses i bild till höger. Denna symbol är utformad för att informera köparen om att de elektromekaniska och elektroniska delarna och batteriet till AUTEC-radiostyrenheter inte ska kasseras som allmänt avfall utan istället ska hanteras separat av specialiserade behandlingsanläggningar som är godkända för säker bortskaffning eller återvinning av dessa komponenter.

För ytterligare information om hur du kasserar dessa komponenter i olika europeiska länder, se följande lista


Austria

WEEE Registration Number:
EDM 9008391856290
Take-back and Recycling Scheme:
UFH Elektroaltgeräte System Betreiber

Germany

WEEE Registration Number:
74226709
Take-back and Recycling Scheme:
ZENTEK  

Italy

WEEE Registration Number:
IT18080000010565
Take-back and Recycling Scheme:
REMEDIA

France

WEEE Registration Number:
FR026665
Take-back and Recycling Scheme:
ESR Recylum

Netherlands

Take-back and Recycling Scheme:
WeCycle

Spain

WEEE Registration Number:
6788
Take-back and Recycling Scheme:
ECOTIC

Sweden

Take-back and Recycling Scheme:
EL-kretsen

För länder som inte finns på listan och för mer information, skriv till: sustainability@autecsafety.com