Bygg- och anläggning/nyttofordon

Autec tillverkar styrsystem för en rad olika maskiner för bygg- och anläggningsarbeten, service och underhåll. Förutom maskiner för bygg- och anläggningsarbeten (till exempel betongpumpar, tornkranar, kranlastare, teleskoplastare och grävmaskiner) erbjuder vi även lösningar för storskaliga byggarbeten, till exempel maskiner för tunneldrivning, rörläggning och borrning. Vi levererar även produkter för andra typer av nyttofordon där säkerheten är viktig, till exempel till maskiner för gatubeläggning, avloppsrensning och städning av gator. Våra system kan också installeras på arbetsplattformar.