KABELSTYRNINGAR

Lösningar för styrning utan radiofrekvensteknik
AUTE WC (Wired Can) och WA (Wired Analog) omfattar våra nya kabelkontrollenheter som har utvecklats specifikt för förhöjda arbetsplattformar och backupenheter när radiofrekvenser inte är tillåtna. De övre komponenterna matchar Dynamic+-serien (DJS, DJL, DJR, DJM, DJN och DJQ) och är designade för att skydda deras ställdon från ofrivillig aktivering. De uppfyller såväl lagkrav som arbetsergonomi. Den nedre delen är designad för att möjliggöra mycket anpassningsbara ledningslösningar.
WC- och WA-kabelstyrenheterna kan användas som alternativ till Dynamic, Dynamic+ och Dynamic+P kabellösa styrsystem.
De är utrustade med IEC 60947-5-5 kompatibla svamptryckknappar som kan användas för stopp- eller nödstoppsfunktioner. Maskintillverkaren eller systemintegratören kan fastställa om svamptryckknappen utför stoppfunktionen eller nödstoppsfunktionen.

Sändningsenheter