KABELSTYRNINGAR

Lösningar för styrning utan radiofrekvensteknik
Autec har utvecklat kabelstyrningarna WC och WA (Wired CAN respektive Wired Analog) för tillämpningar där möjligheterna att använda radiofrekvensteknik är begränsade. Kabelkonsolenheter krävs ofta på arbetsplattformar, och som reservenheter inom många andra områden. Övre delen av höljet är samma som på Dynamic-serien (FJS, FJL, FJR och FJM) men botten har konstruerats speciellt för kontakter och kabelförskruvningar för flerpoliga kablar. Enheterna är därför mycket anpassningsbara. Det finns också en stoppfunktion som kan fungera som nödstopp.

Sändningsenheter