MODULAR-SERIEN

Klassiska kran- och lyftlösningar
MODULAR-serien har alltid varit det självklara valet för många kunder. När tillförlitlighet och säkerhet är primära kriterier har den här serien alltid varit populär eftersom enheterna är så mångsidiga och lätta att använda. Eftersom Modular-serien kan användas för en lång rad lyftanordningar, både av standardtyp och mer komplicerade anordningar (till exempel portalkranar och tornkranar) är serien en ständig favorit hos Autecs kunder. Det ligger i människans natur att ”aldrig ändra på ett välfungerande system” när en beprövad produkt är pålitlig och en klok investering. Många anser att mottagarna och sändarna i den här serien är och har varit bland de bästa i branschen under många år – även av andra anledningar.

Handenheterna (MK) och midjesändarna (MJ) i Modular-serien är trådlösa styrenheter med felsäkra funktioner – det innebär att deras säkerhetsfunktioner fungerar även vid enstaka fel. Den här produkten var en av de första som kom med automatisk kanalsökning, en teknik som automatiskt kopplar om till en ledig kanal om störningar uppstår; därför är den extremt tålig mot ”brus” och ger jämn, trådlös styrning utan avbrott.

Enheterna i serien kan också användas med resurspooler i system med flera enheter. ”Master/slav”-, ”take & release”- och tandemstyrning är möjliga.