DYNAMIC-SERIEN

Lösningar för bygg- och anläggningsmaskiner samt mobila maskiner
FJS, FJL, FJM och FJR är styrenheter med styrspakar, speciellt anpassade för mobila hydraultillämpningar och försedda med både analoga och digitala kommandon. 
Det finns också en dataåterkopplingsfunktion och information visas på en grafisk display (1,54'' för FJS och FJL, 2,7'' eller 4,3'' färgdisplay för FJR och FJM). Systemen kan anpassas och programmeras i stor utsträckning och kan därför byggas ut med upp till 12 proportionella och 64 digitala kommandon för de mest komplicerade tillämpningar.

FHSS (frekvenshoppning)
Med den här tekniken blir kommunikationen mellan mottagare och sändare helt avbrottsfri även i de mest krävande miljöer. Den här 2-vägskommunikationen är även optimerad för snabb datalänk så att den kan ta emot återkoppling från enheten, till exempel larm, sensortriggers, lastvikt, avstånd och andra värden.


Kommandon kan programmeras för välfungerande logiska funktioner som uppfyller kundens specifika behov.