Posted 26/05/2017 in Produkter

Nya utbyggnadskort till Air-serien

Tre nya utbyggnadskort för Air-mottagare med utbyggnadsplatser:

AirRISYNA
Synkronisering mellan flera mottagare:
• Beroende på vald programmering kan digitala ingångar på en mottagare styra eller förregla utgångar på en annan mottagare i ett multimottagarsystem.
• Minnesmodulen är löstagbar för enkel uppdatering/utbyte av mjukvara.
• Inställning av parametrar via micro SD-kort
• Passar i utbyggnadsplatsen på ACRM5E och MVRL9E.

AirRIPRFA
Utbyggnadskort för Profibus DP:
• Minnesmodulen är löstagbar för enkel uppdatering/utbyte av mjukvara.
• Passar i utbyggnadsplatsen på ACRM15, DCRM24, ACRM5E och MVRL9E.

AirRICANB
Utbyggnadskort för CANopen 2.0A:
• Kan även programmeras att kommunicera med anpassade CANopen-system.
• Passar i utbyggnadsplatsen på ACRM15, DCRM24, ACRM5E och MVRL9E.

Arkiv