Kundnöjdhet

Autec anser att kunderna är själva livsnerven i alla affärsverksamheter. Din åsikt är viktig för oss och hjälper oss förbättra våra processer och vår kundnöjdhet. Hjälp oss genom att delta i vår undersökning under 5 minuter. Ange hur nöjd du är med hjälp av en skala från 1 till 10. "10" anger mest nöjd och "1" är minst nöjd.

Den tekniska personalens kompetens:
Autecs förmåga att uppnå övergripande mål:
Förmåga att hantera kundens problem/anmärkningar:
Förmåga att hålla avtalade tider (leverera i tid):
Prisvärdhet (i förhållande till produkternas kvalitet):
Kundservice från Autecs administration:
Tydligheten i erbjudanden:
Försäljningspersonalens tillgänglighet:
Försäljningspersonalens kompetens:
Den tekniska dokumentationens fullständighet:
Autecs förmåga att tillhandahålla innovativa produkter:
Förmåga att hitta lämpliga lösningar på specifika problem:
Försäljningspersonalens förmåga att förstå kundens behov:
Den tekniska personalens tillgänglighet:
Företagets kommunikationseffektivitet (till exempel e-post, nyhetsbrev och webbplats):
Företag
Förnamn/Efternamn
E-postadress
Lämna gärna en kommentar eller föreslå hur vi kan förbättra vår service

AUTEC Worldwide

Please choose your local contact